Jan Benbenek

Master's thesis

Využití IDS/IPS systému pro autokonfiguraci bezpečnostních prvků juniper

IDS/IPS Systems and Automatic Configuration of Juniper Security Gateways
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá aplikací autokonfiguračních bezpečnostních skriptů pro prvky Juniper a jejich praktickým uplatněním v podnikových sítích. Hlavní princip systémů spočívá v automatické konfiguraci Juniper firewallů proti dané síťové bezpečnostní hrozbě. Na základě detekované bezpečnostní hrozby IDS systémem, je vygenerován bezpečnostní skript, který automaticky nastavuje Juniper firewall proti …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with an aplication of autoconfiguration security scripts for Juniper firewalls and their practical use in corporate networks. The main function of these systems consist in automatic configuration of Juniper firewalls against given network attack. The security script is generated due to captured security threat, which automatically sets Juniper firewall against the network attack …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedúci: Filip Řezáč
  • Oponent: Jakub Šafařík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / odbor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.