Theses 

Sexuální a genderová identita žen s Turnerovým syndromem – Mgr. Michaela Palovčíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Michaela Palovčíková

Diplomová práce

Sexuální a genderová identita žen s Turnerovým syndromem

Sexual and Gender Identity in Woman with Turner Syndrome

Anotace: Diplomová práca sa zaoberá problematikou sexuálnej a genderovej identity u žien s Turnerovým syndrómom. Diplomovú prácu som rozdelila na dve časti. Prvá časť je teoretická. Popísala som v nej biologické a psychologické aspekty Turnerovho syndrómu ako aj identitu a jej zložky, podrobnejšie som sa zaoberala sexuálnou a genderovou identitou. Empirická časť práce je venovaná výsledkom kvalitatívneho výskumu, ktorý vychádza z rozhovorov s deviatimi ženami s Turnerovým syndrómom. Cieľom tejto časti je zistiť, ako vnímajú sexuálnu a genderovú identitu ženy s Turnerovým syndrómom a vplyv Turnerovho syndrómu na tieto zložky identity.

Abstract: The thesis deals with the issue of sexual and gender identity in woman with Turner syndrome. The thesis is divided into two parts. First part is theoretic. It describes biologic and psychological aspects of Turner syndrome as well as identity and its parts. Sexual and gender identity is dealt in more detail. Empiric part of the work is concerned with results of qualitative research which is based on interviews with nine women with Turner syndrome. The aim of this section is to establish how the sexual and gender identity is perceived by women with Turner syndrome and an effect of Turner syndrome on these parts of identity.

Klíčová slova: Turnerov syndróm, sexuálna identita, genderová identita Turner syndrome, sexual identity, gender identity

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 14:49, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz