Bc. Helena Medková, DiS.

Bakalářská práce

Životní cyklus destinace Innsbruck

The Lifecycle of the Tourist Destination Innsbruck
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce na téma „Životní cyklus destinace Innsbruck“ je určit současnou fázi životního cyklu této destinace a deskripce jednotlivých fází, jakými si prošla. Ke splnění napomohou dílčí cíle, a sice analýza návštěvnosti a analýza předpokladů rozvoje cestovního ruchu v destinaci. Práce je rozdělena do třech částí – teoreticko-metodologické, praktické a návrhové. Teoreticko-metodologická …více
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis focused on the topic “The Lifecycle of the Tourist Destination Innsbruck” is to determine a current situation of the together with a description of the key phases through which the destination already passed through. In order to achieve that will be used an analysis of the number of visitors and prerequisites of tourism in mentioned destination. The thesis is divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/dqm6m/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Jitka Mattyašovská
  • Oponent: Mgr. Věra Fišerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze