Bc. Matúš Štovčik

Bakalářská práce

Suitability of graph data models for different cases of data cohesion

Suitability of graph data models for different cases of data cohesion
Anotace:
Táto práca sa zameriava na nájdenie vhodných prípadov použitia grafových databázových systémov. Sústredili sme sa hlavne na faktor súdržnosti, teda ako veľmi sú naše dáta prepojené. V prvej časti sme popísali teóriu NoSQL a SQL databázy. Charakterizovali sme iné možnosti a odôvodnili sme výber použitých nástrojov. Vybrané databázy sme opísali podrobnejšie, ako fungujú a akú majú štruktúru dát. Následne …více
Abstract:
This thesis is focused on finding suitable use cases for which to use graph management systems and for which not. We aimed at the cohesion factor of our data, therefore how much our data are inter-connected. Firstly, we described the theory behind NoSQL and SQL databases. We characterize some other available options and reasons behind selection. Chosen database systems were described more thoroughly …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Martin Macák
  • Oponent: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika