Šárka Grofová

Bachelor's thesis

Typy zátěží a strategie jejich zvládání - stres a stresové reakce ve vzdělávání dospělých.

Types of mental strain and coping strategies – stress and responses to stress in adult education
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou zátěžových situací ve vzdělávání dospělých. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teorie je rozdělena na tři části – typy zátěží, vzdělávání dospělých a zvládání zátěžových situací. První část obsahuje informace týkající se stresu, jeho druhů a reakce na něj. Ve druhé části je definováno vzdělávání dospělých, dospělý člověk a specifika jeho vzdělávání …more
Abstract:
The main purpose of this Bachelor's thesis is to investigate ways of coping with stress and stressful situations in adult education. The thesis is divided into theoretical and empirical parts. The theoretical part is divided into three sections – types of stress, adult education and coping with stress. The first section provides information about stress, its types and reactions to stress. The second …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2015
  • Supervisor: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Jiřina Novotná

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKCENT College