Jan Chajewski

Bakalářská práce

Stylizace obrazu amerických kameramanů v kinematografii 60tých a 70tých let 20. století

Imaging styles of American Cameramen in the 1960’s and 70‘s in the 20th century

Anotace:
Cílem práce je analýza proměn ve stylizaci obrazu americké kinematografie v období „New Hollywood“ nebo „Americké nové vlny“ v kontextu vlivu francouzské kinematografie na americkou šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Důležité pro tuto analýzu jsou specifické aspekty americké vizuální kultury a všeobecný pokrok této vizuální kultury, který nastal v okamžiku, kdy kameramani pracující v komerční …více
Abstract:
An analysis of the changes in style in cinematography during the „New Hollywood“ or „American New Wave“ of the 1960’s and 70‘s is the intent of this thesis. The main context for this analysis is the influence the French New Wave had on American Cinema. We try to look at specific aspects of American visual culture and the progress made in that culture as a result of American cinematographer’s reaction …více
 

Klíčová slova

americká kinematografie

Klíčová slova

70. léta 20. století

Klíčová slova

Guffey Burnett 1905-1983

Klíčová slova

Coutard Raoul 1924-

Klíčová slova

kameramani

Klíčová slova

Truffaut François 1932-1984

Klíčová slova

Penn Arthur 1922-2010

Klíčová slova

filmoví režiséři

Klíčová slova

francouzská nová vlna

Klíčová slova

filmový obraz

Klíčová slova

světlo ve filmu

Klíčová slova

výrazové umělecké prostředky

Klíčová slova

analýzy filmových děl

Klíčová slova

60. léta 20. století

Klíčová slova

francouzská kinematografie
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2016
  • Vedoucí: Jaroslav BRABEC
  • Oponent: Vladimír SMUTNÝ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 2. 2017 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna