Bc. Tomáš Zvoník

Diplomová práce

Logging and Monitoring for Kubernetes Infrastructure

Logging and Monitoring for Kubernetes Infrastructure
Anotace:
Tato práce je zaměřena na návrh a implementaci centralizovaného řešení logování a monitorování Kubernetes infrastruktury v centru CERIT-SC. Řešení se skládá z vhodně zvoleného a nakonfigurovaného softwaru, který dobře funguje v infrastruktuře CERIT-SC. Instalace řešení je vhodně automatizovaná skrze využití existující infrastruktury uvnitř CERIT-SC. Tato práce také popisuje, jak jsou data, získaná …více
Abstract:
This thesis aims to design and implement a centralized solution for logging and monitoring of Kubernetes infrastructure in the CERIT-SC center. The solution consists of appropriately selected and configured existing software that works well inside the CERIT-SC infrastructure. The installation of the solution is reasonably automated through the usage of existing infrastructure at CERIT-SC. This thesis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2022
  • Vedoucí: RNDr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Milan Daneček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost / Softwarové systémy

Práce na příbuzné téma