Bc. Jaroslava Schauerová

Diplomová práce

Společná zemědělská politka EU a tvorba výukových projektů na středních školách

The common agricultural policy of EU and production tutorial on the secondarry school
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou Společné zemědělské politiky Evropské unie. Nejdříve se zaměřuje na analýzu současných trendů převládajících v SZP a jejich působení na zemědělský sektor České republiky. Z nových trendů je věnována pozornost především tzv. Health Checku a nový výzvám evropského zemědělství. V další části pak tato práce představuje návrhy výukových projektů, prezentace a …více
Abstract:
This thesis deals with questions of The Common Agricultural Policy of European Union. At first the thesis aims at analysis of current trends dominant in CAP and their impacts to agricultural sector of the Czech Republic. There is given mainly attention to Health Check and new challenges of European agriculture. In the following part it introduces propositions of tutorial projects, presentation and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta