MUDr. Jan Greguš

Bachelor's thesis

Nový věk - Nový ateismus

New Age - New Atheism
Abstract:
Cílem této diplomové práce spadající do oblasti filosofie náboženství je představit angloamerické hnutí Nový ateismus, které se objevilo na scéně na počátku 21. století. Pro hnutí je charakteristické to, že jeho představitelé přistupují k daným problémům z vědecké perspektivy. Práce se zabývá především ústředním tématem Nového ateismu, jímž je problém Boží existence. Práce uvádí argumenty pro a proti …more
Abstract:
The aim of this diploma work belonging to the philosophy of religion is to present Anglo-American movement the New Atheism, which appeared at the beginning of 21st century. The movement is characterized by the fact the New Atheists write mainly from a scientific perspective. The diploma work is dealing especially with the main core of the New Atheism, which is the problem of God’s existence. The work …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2012
  • Supervisor: prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr., prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta