MUDr. Jan Greguš

Bakalářská práce

Nový věk - Nový ateismus

New Age - New Atheism
Anotace:
Cílem této diplomové práce spadající do oblasti filosofie náboženství je představit angloamerické hnutí Nový ateismus, které se objevilo na scéně na počátku 21. století. Pro hnutí je charakteristické to, že jeho představitelé přistupují k daným problémům z vědecké perspektivy. Práce se zabývá především ústředním tématem Nového ateismu, jímž je problém Boží existence. Práce uvádí argumenty pro a proti …více
Abstract:
The aim of this diploma work belonging to the philosophy of religion is to present Anglo-American movement the New Atheism, which appeared at the beginning of 21st century. The movement is characterized by the fact the New Atheists write mainly from a scientific perspective. The diploma work is dealing especially with the main core of the New Atheism, which is the problem of God’s existence. The work …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Radim Brázda, Dr., prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta