Denisa ULMANNOVÁ

Bakalářská práce

Edukace dítěte předškolního věku v alternativních mateřských školách

Education of preschool child in alternative kindegartens
Anotace:
Bakalářská práce nesoucí název "Edukace dítěte předškolního věku v alternativních mateřských školách" se zabývá vznikem těchto škol, jejich netradičními výukovými metodami a pomůckami. Praktická část bakalářské práce je věnována porovnáním školní zralosti předškolních dětí z vybraných alternativních mateřských škol. Cíle: - Porovnat vzdělávání v různých alternativních mateřských školách. - Porovnat …více
Abstract:
The bachelor´s work having its name "Education of a pre-school child in the alternative kindergartens" is concerning the origin of these kinds of schools and its education with non-traditional educational methods and teaching aids. The practical part is devoted to comparing the school readiness of preschool children in selected alternative kindergartens. Objectives: - Compare alternative education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Simona Hendrychová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ULMANNOVÁ, Denisa. Edukace dítěte předškolního věku v alternativních mateřských školách. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta