Petr Meyer

Bachelor's thesis

Využití 3D modelování pro vizualizaci historické zástavby města Liberec v období přelomu 19. a 20 století

Using 3D modeling to visualize the historical buildings of the city of Liberec in the late 19th and 20th century
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá 3D modelováním historických budov ve městě Liberec na přelomu 19. a 20. století. V práci je navržena vhodná metoda texturovaného 3D modelování již nestojících budov v programu SketchUp 8 a vytvořen ukázkový 3D model ve vybrané části města. Vytvořená datová vrstva představuje možnost připojení prostorových a neprostorových dat k 3D objektům v programu ArcScene 10.0. Práce …viac
Abstract:
The thesis is focused on 3D modeling of historical buildings in the city of Liberec at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries. An appropriate method of textured 3D modeling of non-standing buildings in the SketchUp 8 program is suggested in the thesis, along with an exemplary 3D model in the selected part of the city. The created data layer provides a possibility of connecting …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zverejniť od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Jiří Šmída, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Meyer, Petr. Využití 3D modelování pro vizualizaci historické zástavby města Liberec v období přelomu 19. a 20 století. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technical University of Liberec

Faculty of Sciences, Humanities and Education

Bachelor programme / odbor:
Geography / Applied Geography