Bc. Simona Székelyová

Diplomová práce

Naplňování cílů regionální politiky prostřednictvím Integrovaného operačního programu v teorii a praxi

Meeting the objectives of regional policies through the Integrated Operational Program in the theory and practice
Anotace:
Práce je zaměřena na regionální politiku. Odráží vývoj regionální politiky v Evropě a u nás, kterou lze naplňovat prostřednictvím nástrojů regionální politiky. Jedním z nástrojů je i Intergovaný operační program. Na jeho implementaci a na nastavení řídících a kontrolních systémů je zaměřena druhá část práce.
Abstract:
The Master thesis is focused on the Regional policy. Reflects the development of regional policy in Europe and for us, which can be furthered through the instruments of regional policy. One tool is Integrated Operational Programme. On its implementation and configuration managing and control systems is focused the second part.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní