Bc. Jakub Veverka

Bakalářská práce

Strategie zavádění nové e-commerce služby na realitním trhu

Strategy of introducing new e-commerce service in the real estate market
Anotace:
Cílem této práce je na praktickém příkladu ukázat možnost uvedení nové e-commerce služby na trh. Práce se zabývá strategií uvedení B2C služby na internetu v segmentu realitního trhu. Klíčovým bodem celé práce je zaměření se na MVP (minimum viable product), což neznamená naprogramovat dokonalý produkt, ale pustit na trh funkční prototyp a testovat vše na reálných uživatelích. Produkt Estatoid byl vyvinut …více
Abstract:
The aim of this work is to show a practical example of the possibility of launching a new e-commerce service on the market. The thesis deals with the strategy of introducing B2C services on the Internet in the real estate market segment. The key point of the whole work is to focus on MVP (minimum viable product), which does not mean programming a perfect product, but launching a functional prototype …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Petr Mach, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Patricia Jakešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní