Mgr. Kateřina Křížová

Bakalářská práce

Dějiny sboru dobrovolných hasičů Stříbrné hory a inventář k jeho archivnímu fondu

History of Voluntary Fire Brigade Stříbrné Hory and Inventory of its Archival Fund
Anotace:
Bakalářská diplomová práce Dějiny sboru dobrovolných hasičů a inventář k jeho archivnímu fondu přináší vývoj dobrovolných hasičských sborů na našem území jak na všeobecné úrovni, tak i v konkrétním případě. Součástí práce je inventář archivního fondu sboru dobrovolných hasičů Stříbrné Hory, který obsahuje úřední knihy a spisové složky nezbytné pro fungování sboru. Práci též doplňuje obrazová příloha …více
Abstract:
Bachelor´s diploma thesis History of voluntary fire brigade Stříbrné Hory and inventory of its archival fund brings development of voluntary fire brigades in our area on the general level as well as in the particular case. Part of the thesis is inventory of archival fund too, which includes official books and file folders required for operation of the group. Thesis complements pictorial attachment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Štouračová
  • Oponent: Mgr. Stanislav Bárta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta