Mgr. Kateřina Křížová

Bachelor's thesis

Dějiny sboru dobrovolných hasičů Stříbrné hory a inventář k jeho archivnímu fondu

History of Voluntary Fire Brigade Stříbrné Hory and Inventory of its Archival Fund
Abstract:
Bakalářská diplomová práce Dějiny sboru dobrovolných hasičů a inventář k jeho archivnímu fondu přináší vývoj dobrovolných hasičských sborů na našem území jak na všeobecné úrovni, tak i v konkrétním případě. Součástí práce je inventář archivního fondu sboru dobrovolných hasičů Stříbrné Hory, který obsahuje úřední knihy a spisové složky nezbytné pro fungování sboru. Práci též doplňuje obrazová příloha …more
Abstract:
Bachelor´s diploma thesis History of voluntary fire brigade Stříbrné Hory and inventory of its archival fund brings development of voluntary fire brigades in our area on the general level as well as in the particular case. Part of the thesis is inventory of archival fund too, which includes official books and file folders required for operation of the group. Thesis complements pictorial attachment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2014
  • Supervisor: PhDr. Jiřina Štouračová
  • Reader: Mgr. Stanislav Bárta

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta