Bc. Simona Střalková

Bakalářská práce

Otevřené výukové zdroje z pohledu vzdělávací informatiky

Open educational resources from the perspective of Educational informatics
Anotace:
V souvislosti se stále rostoucím vlivem informačních a komunikačních technologií v životě společnosti se objevil požadavek na jejich zapojení do procesu vzdělávání. Užívání digitálních zdrojů a výukového obsahu v prostředí internetu, ať už dostupné přes institucionální repozitáře, virtuální výukové prostředí, knihovní služby či volně přístupné na webu, se stává základní součástí vzdělávací praxe. Předkládaná …více
Abstract:
In connection with the growing influence of information and communication technologies (ICT) in society appeared to request their involvement in the educational process. The use of digital resources and learning content is becoming an essential part of educational practice. Digital resources are available on the Internet, especially through institutional repositories, virtual learning environment or …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví