Bc. Adéla Kaňáková

Diplomová práce

Informační a komunikační technologie pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

Information and Communication Technologies for Pupils with Specific Educational Needs
Anotace:
Cílem práce je návrh využití dostupných informačních a komunikačních technologií ve škole s žáky se specifickými potřebami. Práce řeší problematiku ověření specifického edukačního software pro konkrétní diagnostikovanou poruchu u jednotlivých žáků a současně použití dané technologie i metody zdůvodňuje a objektivizuje. Práce je zadána ve spolupráci s klinickým školským pracovištěm zaměřeným na autismus …více
Abstract:
The aim of the thesis is to use the available information and communication technologies at a school with pupils with specific needs. The thesis solves the problem of verifying specific educational software for a particular diagnosed disorder in individual pupils and justifies and objectivises the use of the given technology and methods. The work is done in cooperation with a clinical school workplace …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kaňáková, Adéla. Informační a komunikační technologie pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe