Ing. Kristýna Hranáčová

Bakalářská práce

Symbolický kapitál jako nedílná součást životního stylu postmoderního člověka

Symbolic capital as a part of postmodern lifestyle
Anotace:
Tato bakalářská práce porovnává konzervativně a hédonisticky hodnotově orientované sociální skupiny a jejich odlišný pohled na různé aspekty životního stylu. Dále se zabývá tím, do jaké míry se v jejich životním stylu manifestuje symbolický kapitál. Tematicky je práce rozdělena do dvou dílčích částí, přičemž první obecná část vymezuje postmoderní společnost, hodnoty a životní styl s důrazem na zdravý …více
Abstract:
This bachelor thesis compares conservative and hedonistic value oriented social groups and their different view on various aspects of lifestyle. It also deals with the extent to which the symbolic capital manifests in their lifestyle. Thematically, this bachelor thesis is divided into two sub-parts. The first general part defines the postmodern society, values and lifestyle and especially healthy lifestyle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní