Bc. Zdeněk HLÍNA

Diplomová práce

Využití chladící věže pro chlazení výrobních bloků

Utilization of cooling tower for cooling of production units
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem technického řešení pro využití stávající chladící věže pro chlazení výrobních bloků TTR 1 a TTR 2 3 v teplárně Trmice. Chladící věž byla postavena v roce 1992 spolu s instalací kondenzačních turbín TG 4 a TG 5 a slouží pouze pro odvod tepla z kondenzátorů a pomocného zařízení kondenzačních turbín. Zbylé části výrobního zařízení teplárny jsou chlazeny průtočným způsobem …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the design of the a technical solution for using of the existing cooling tower for cooling of the TTR 1 and TTR 2 - 3 production blocks in the heating plant Trmice. The cooling tower was built in 1992 along with the installation of TG 4 and TG 5 condensing turbines and serves only to remove heat from condensers and auxiliary equipment of condensing turbines. The remaining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLÍNA, Zdeněk. Využití chladící věže pro chlazení výrobních bloků. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta strojního inženýrství

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta strojního inženýrství

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta strojního inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Energetika / Energetika - teplárenství