Bc. Zdeněk HLÍNA

Master's thesis

Využití chladící věže pro chlazení výrobních bloků

Utilization of cooling tower for cooling of production units
Abstract:
Diplomová práce se zabývá návrhem technického řešení pro využití stávající chladící věže pro chlazení výrobních bloků TTR 1 a TTR 2 3 v teplárně Trmice. Chladící věž byla postavena v roce 1992 spolu s instalací kondenzačních turbín TG 4 a TG 5 a slouží pouze pro odvod tepla z kondenzátorů a pomocného zařízení kondenzačních turbín. Zbylé části výrobního zařízení teplárny jsou chlazeny průtočným způsobem …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the design of the a technical solution for using of the existing cooling tower for cooling of the TTR 1 and TTR 2 - 3 production blocks in the heating plant Trmice. The cooling tower was built in 1992 along with the installation of TG 4 and TG 5 condensing turbines and serves only to remove heat from condensers and auxiliary equipment of condensing turbines. The remaining …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Tomáš Vysloužil, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HLÍNA, Zdeněk. Využití chladící věže pro chlazení výrobních bloků. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta strojního inženýrství

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta strojního inženýrství

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Mechanical Engineering

Master programme / field:
Energetics / Energetics - Heat Industry