Andrea Kropáčková

Bakalářská práce

Návrh sady praktik pro přechod na projektové řízení s prvky agility

Designing a set of practices for transition to project management with elements of agility
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem Návrh sady praktik pro přechod na projektové řízení s prvky agility a klade si za úkol vylepšení stávajících praktik na aplikaci Cenotvorba, a to zavedením hybridního přístupu k projektovému řízení. Cílem práce je zanalyzovat současný stav a procesy aplikace Cenotvorba a navrhnout sadu praktik pro přechod na projektové řízení s prvky agility. Navržené praktiky hybridního …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic Designing a set of practices for transition to project management with elements of agility and aims to improve the existing practices for Cenotvorba application through implementing a hybrid approach to project management. The aim of the thesis is to analyze the current state and processes of Cenotvorba application and to propose a set of practices for the transition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: Michal Doležel
  • Oponent: Alena Buchalcevová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73313