Bc. Monika Burianová

Bakalářská práce

Poruchy příjmu potravy a život s nimi

Eating disorders and life with them
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch příjmu potravy. Teoretická část vymezuje pojem poruchy příjmu potravy, konkrétně mentální anorexií, mentální bulimií a nespecifickými a atypickými poruchami příjmu potravy. Další kapitoly teoretické části popisují, jak poruchy příjmu potravy rozpoznat, jaké jsou rizikové faktory vzniku poruch příjmu potravy, případné následky a léčbu. Praktická část seznamuje …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with eating disorders. The theoretical part defines the definition eating disorders, particularly anorexia nervosa, bulimia nervosa and non-specific and atypical eating disorders. Another chapters describe how an eating disorder distinguish, what are the risk factors for eating disorders and the potential aftermath, and treatment. The practical part presents case studies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy