Bc. Karolína Jeřábková

Diplomová práce

Efekty zahraničních investorů z vlastnictví českých finančních institucí

The effects of foreign ownership of Czech financial institutions
Anotace:
Předmětem mé diplomové práce, na téma „Efekty zahraničních investorů z vlastnictví českých finančních institucí“, je zjistit jaký efekt přináší zahraničním investorům vlastnictví vysokých podílů akcií českých bank. V první části se zabývám pojmy, jako jsou: finanční globalizace, přímé zahraniční investice, finanční instituce, akcie a dividendy, zahraniční trhy, corporate governance, a dalšími. V druhé …více
Abstract:
The subject of my Masters degree thesis is „The effects of foreign ownership of Czech financial institutions". The intention is to show what benefits are derived by foreign investors while being majority share holder in Czech banks. The first part deals with terms such as: financial globalization, foreign direct investment, financial institutions, shares and dividends, foreign markets, corporate governance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Josef Budík, CSc.
  • Oponent: Ing. Iveta Horníčková, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní