Bc. Andrea ŠAMANOVÁ

Diplomová práce

Využití peer pracovníků v organizacích sociální práce v českých podmínkách

The role of peer professionals in Czech social services
Anotace:
Diplomová část je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část, přičemž pozornost je věnována peer pracovníkům. V teoretické části se zaměřuji na teoretické rámcování peer práce, participaci a zplnomocnění. Dále přichází na řadu vymezení pojmu peer pracovník, role peer pracovníků a v neposlední řadě funkce peer podpory. Poslední část teoretické části této diplomové práce je věnována podmínkám pro zaměstnávání …více
Abstract:
This diploma thesis consists of a theoretical and practical part and its main topic is peer workers. The first part is focused on the theoretical framing of peer work, their participation, and empowerment. Next, the term 'peer worker', the roles of peer workers and finally the functions of the peer support are explained. The last section of the theoretical part of this thesis describes the conditions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eliška Černá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠAMANOVÁ, Andrea. Využití peer pracovníků v organizacích sociální práce v českých podmínkách. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce

Práce na příbuzné téma