Mgr. Petra Čekalová

Bakalářská práce

Projekty zaměřené na prevenci chrupu u dětí předškolního a školního věku.

Projects concentrating on dental prevention in children preschool age and school age.
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o preventivních zubních programech provozovaných v České republice určených dětem předškolního a školního věku. Práce je tematicky rozdělena do několika částí. První část je vedena teoreticky a je zde popsána stavba dětského a stálého chrupu, zmíněny jsou i rozdíly mezi oběma denticemi. Rovněž je zde uvedeno, proč je nutné se o chrup pečlivě starat a jaké jsou prostředky …více
Abstract:
The topic of this bachelor´s thesis is Projects concentrated on dental prevention for children of pre-school age and school age. This work consist of two parts, the first part is theoretical and the second part is practical. The first part contains anatomy of tooth, type of dentition, preventive stomatology, cause of high children´s cariosity and in the last theoretical part are described preventive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jana Gajdošová
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy