Theses 

Analýza podnikové logistiky vybraného střediska společnosti Panter Color, a. s., se zaměřením na logistické činnosti v oblasti zásobování a skladování – Petra JIROUŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Petra JIROUŠOVÁ

Diplomová práce

Analýza podnikové logistiky vybraného střediska společnosti Panter Color, a. s., se zaměřením na logistické činnosti v oblasti zásobování a skladování

Business-logistics-analysis of selected centres of Panter Color, Inc., focusing on the logistics activities in the supply and storage

Anotace: Logistika se v posledních letech stává stále podstatnější součástí rozhodování podniků. Pro každou organizaci je velice důležité sladit požadavky logistiky s ostatními podnikovými činnostmi, vše musí být v souladu hlavně s požadavky trhu a potřebami zákazníků. Důraz je kladen na optimalizaci zásob, efektivní skladovací operace, výběr spolehlivého dodavatele apod. Teoretické poznání logistiky u mě vzbudilo zájem poznat, do jaké míry se teorie shoduje s praxí. I z tohoto důvodu jsem si logistiku zvolila jako téma své diplomové práce. Cílem mé diplomové práce na téma ?Analýza podnikové logistiky vybraného střediska společnosti Panter Color, a. s., se zaměřením na logistické činnosti v oblasti zásobování a skladová? je vyhodnotit logistický systém vybraného střediska a navrhnout doporučení, která by mohla vést ke zlepšení tohoto systému. Práce je rozdělena do čtyř základních tematických celků. První kapitola je věnována teorii logistiky, druhá kapitola se zabývá skladováním. Následující kapitola pojednává o řízení zásob. Poslední kapitola obsahuje praktickou část, začátek kapitoly se zabývá představením analyzovaného skladu. Další části jsou věnovány problematice logistiky a zásobování v daném podniku.

Abstract: In recent years, logistics has become a cardinal component of companies' decision making processes. It is extremely important for every company to use logistics to coordinate market demands, customer demands, and other business activities. Logistics planning covers nearly every component of running a business; from stock optimization, warehouse operations, choice of suppliers, to a myriad of other parts of business planning. My interests are focused on determining how effectively theoretical knowledge of logistics aligns with practical cases. This drove me to choose logistics as the subject of my thesis. My thesis, titled: ?Business-logistics-analysis of selected centres of Panter Color, Inc., focusing on the logistical activities in supply and storage?, evaluates the logistics of the selected centers as well as creating references that can be used to improve the logistics of the system. For clarity, the thesis has been split into four sections. The first section focuses on general logistics theory, creating a foundation for the rest of the paper. The second section focuses on storage, and the third on inventory management. The final section brings together the components of the first three sections and applies them in a practical manner.

Klíčová slova: logistika, aktivní prvky, pasivní prvky, Panter Color, zásobování, skladování

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 11. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. František Fidrmuc

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

JIROUŠOVÁ, Petra. Analýza podnikové logistiky vybraného střediska společnosti Panter Color, a. s., se zaměřením na logistické činnosti v oblasti zásobování a skladování. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 20:45, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz