Bc. Alexandr Vodopyanov

Bakalářská práce

Finanční kritéria pro stanovení efektivnosti investičního projektu

Financial criteria for determination effectivenes investment project
Anotace:
Bakalářská práce se bude zabývat problematikou velikosti a strukturou zdrojů pro financování investice na základě cash flow u daného investičního projektu. Bude provedena analýza investičního projektu prostřednictvím vybraných metod pro hodnocení investic včetně nalezení nejvýhodnější varianty pro zkoumaný podnik. Сílem bakalářské práce je vyhodnocení finančních kritérií pro stanovení efektivnosti …více
Abstract:
Bachelor's thesis will deal with the issue of the size and structure of sources for financing investments on the basis of the cash flow for a given investment project. An analysis of the investment project through the selected methods for investment evaluation including finding the most advantageous variants for the investigated undertaking. The aim of this thesis is the evaluation of financial criteria …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Šárka Kocmanová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní