Bc. Hana Slezáková

Diplomová práce

Poznávání a náprava dificilit a poruch chování žáků středních škol

Learning and dificilit axle and failure behavior of high school students
Anotace:
Cílem diplomové práce je analyzování dificilit a poruch chování žáků. Cílem dotazníkového šetření je zjistit, jaké dificility a poruchy chování žáků se nejčastěji vyskytují na středních školách a středních odborných učilištích a má-li vliv na tyto poruchy úplnost rodiny, či zázemí, ve které žák vyrůstá. Mezi dílčí cíle patří analyzovaní řešení problémů vzniklé chováním žáků pedagogy.
Abstract:
The aim of the thesis is analyzing the behavior of pupils and dificilit disorders. The aim of the questionnaires is to find out what dificility and failure behavior of pupils, is most commonly found on high schools and medium-sized professional učilištích and has an effect on these disorders, or the completeness of the family background, in which the pupil is shaped. Between the intermediate objectives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby

Práce na příbuzné téma