Bc. Martin Svoboda

Bachelor's thesis

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci

Unemployment and Ratraining Benefits
Anotácia:
Cílem mé bakalářské práce bylo detailně popsat a definovat problematiku podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci a dále tuto problematiku analyzovat a zhodnotit s případným vlastním návrhem na úpravu této oblasti. V úvodu své práce jsem se zabýval vymezením zásadních pojmů, které jsou v případě mého tématu problematiky podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci stěžejní. Ve druhé kapitole jsem …viac
Abstract:
The objective of my bachelor´s thesis was the detailed description and definition of the problems of unemployment benefit and retraining and further to analyse and evaluate these issues with my own proposal to changes in this area. At the beginning of my thesis I applied the basic fundamental concepts that are crucial in the cases of problems of unemployment benefit and retraining. In the second chapter …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. Bc. Ilona Kostadinovová
  • Oponent: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Legal Specialization / Social and Legal Administration