Bc. Petr Markus

Master's thesis

Videopokus jako součást moderní výuky chemie

Video Experiment as Part of Modern Methods of Teaching Chemistry
Abstract:
Diplomová práce „Videopokus jako součást moderní výuky chemie“ se zabývá tvorbou a využitím videopokusů ve výuce chemie - počínaje zhotovením scénářů k videopokusům, komentářů a také následnou realizací natáčení pokusů v rámci spolupráce s nakladatelstvím ProSpolužáky.cz, které se zabývá tvorbou multimediálních učebnic chemie, matematiky a fyziky - psaných takzvaně od studentů pro studenty. První část …more
Abstract:
The diploma thesis „Video Experiment as Part of Modern Methods of Teaching Chemistry“ is focused on making and using of videos of chemistry experiments in chemistry class - starting with writing scripts for videos, writing commentary and shooting experiments. Everything was created in cooperation with publishing company ProSpolužáky.cz, which is engaged in creating multimedia textbooks of chemistry …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Monika Bortlíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.