Bc. Petr Markus

Master's thesis

Videopokus jako součást moderní výuky chemie

Video Experiment as Part of Modern Methods of Teaching Chemistry
Anotácia:
Diplomová práce „Videopokus jako součást moderní výuky chemie“ se zabývá tvorbou a využitím videopokusů ve výuce chemie - počínaje zhotovením scénářů k videopokusům, komentářů a také následnou realizací natáčení pokusů v rámci spolupráce s nakladatelstvím ProSpolužáky.cz, které se zabývá tvorbou multimediálních učebnic chemie, matematiky a fyziky - psaných takzvaně od studentů pro studenty. První část …viac
Abstract:
The diploma thesis „Video Experiment as Part of Modern Methods of Teaching Chemistry“ is focused on making and using of videos of chemistry experiments in chemistry class - starting with writing scripts for videos, writing commentary and shooting experiments. Everything was created in cooperation with publishing company ProSpolužáky.cz, which is engaged in creating multimedia textbooks of chemistry …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedúci: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Monika Bortlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.