Bc. Petr Markus

Diplomová práce

Videopokus jako součást moderní výuky chemie

Video Experiment as Part of Modern Methods of Teaching Chemistry
Anotace:
Diplomová práce „Videopokus jako součást moderní výuky chemie“ se zabývá tvorbou a využitím videopokusů ve výuce chemie - počínaje zhotovením scénářů k videopokusům, komentářů a také následnou realizací natáčení pokusů v rámci spolupráce s nakladatelstvím ProSpolužáky.cz, které se zabývá tvorbou multimediálních učebnic chemie, matematiky a fyziky - psaných takzvaně od studentů pro studenty. První část …více
Abstract:
The diploma thesis „Video Experiment as Part of Modern Methods of Teaching Chemistry“ is focused on making and using of videos of chemistry experiments in chemistry class - starting with writing scripts for videos, writing commentary and shooting experiments. Everything was created in cooperation with publishing company ProSpolužáky.cz, which is engaged in creating multimedia textbooks of chemistry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Monika Bortlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství chemie pro základní školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.