Bc. Pavel Vašíček

Diplomová práce

Stanovení osobního dávkového ekvivalentu neutronů pomocí stopových detektorů

Determination of Hp(10) dose by neutrons using the trace detectors
Anotace:
Diplomová práce se zabývá stopovými detektory neutronového záření a optimalizací podmínek zpracování a následného vyhodnocování detektorů. Hlavním cílem této práce je zvolit vhodnou metodu při zpracování a následného vyhodnocení stopového detektoru neutronového záření (zhotovení snímků na optickém mikroskopu). Dalším cílem je popsat vzniklé stopy a navrhnout vztah mezi plošnou četností stop a dávkou …více
Abstract:
This thesis deals with solid state nuclear tracks detectors and with optimizing the processing conditions and subsequent evaluation of the detector. The main objective of this work is to choose a suitable method for processing and subsequent evaluation of the solid state nuclear tracks detector (taking photos on an optical microscope). Another objective is to describe tracks and propose a relationship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kratochvíl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Fyzika / Biofyzika