Bc. Veronika Hladká

Master's thesis

Mezipodnikové srovnání vybraných podniků vyrábějících nealkoholické nápoje v ČR na základě výročních zpráv

Financial inter-company comparison of companies produce soft drinks in the Czech Republic based on the annual reports
Abstract:
Diplomová práce se zabývá mezipodnikovou komparací vybraných podniků, které vyrá-bějí nealkoholické nápoje v České republice na základě výročních zpráv. V dané pro-blematice byly analyzovány účetní výkazy pomocí nástrojů jednorozměrných a více rozměrných metod v kontextu aktuálního trhu nealkoholických nápojů. Na základě vý-sledků analýz byla stanovena doporučení pro zlepšení a optimalizaci finančního …more
Abstract:
This graduation theses deals with inter-company comparison of selected companies, which are producers of soft drinks in The Czech Republice based on the annual reports. The analysis of financial statements was performed using the tools of one-dimensional and multidimensional methods in the context of the current environment of market for soft drinks. Using the generated data, selected corporation can …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní