Jiří Pomikáček

Bachelor's thesis

Návrh vhodného způsobu výuky algoritmizace

Proposal for a suitable method of algorithms teaching
Abstract:
Práce se věnuje výuce algoritmizace a programování na vysokých školách. Uvádí stručný historický přehled programovacích jazyků a jejich různá dělení. Dále se práce mapuje výuku předmětu algoritmizace a programování na různých vysokých školách s ekonomicky zaměřenými studijními programy. V neposlední řadě se snaží testovat na několika vybraných programovacích jazycích jejich softwarové nástroje. A nakonec …more
Abstract:
The work is about educating algorythm anf programming on the universities. There is brief historical survey of programming languages and theirs taxonomy. Next is chart of educatiing of subject algorythm development and programming on the economical universities. Not least there si endeavour of testing on some programming languages their software. In the end there is summary acquiried informaton and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 9. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2009
  • Supervisor: Ing. Milan Tomeš

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Pomikáček, Jiří. Návrh vhodného způsobu výuky algoritmizace. Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
System Engineering and Informatics / Informatics in Public Administration

Theses on a related topic