Marie Puková

Bakalářská práce

The Stolen Generation: as an example of British and Australian attitudes towards Australian aborigines in the first half of 20th century

The Stolen Generation: as an example of British and Australian attitudes towards Australian aborigines in the first half of 20th century
Abstract:
Tématem této bakalařské práce je ? Ukradená Generace? domorodých dětí od roku 1814 do roku 1969,kulturní analýza a síly, které formovaly tuto epizodu australské historie. Cílem práce je ukázat jak se změny v morálce a hodnotách europské kultury v 19. a na počátku 20 století odrazily v přístupech britských a později australských osadníků k směrem domorodé populace Australie. Pozornost bude věnována …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the ?Stolen Generation? of Aboriginal children from 1814 to 1969 and the cultural analysis of the forces that shaped this episode of Australian history. The main object is to show how changes in the morals and the values of European culture in the 19th and early 20th century were reflected in the attitudes of British and later Australian settlers towards the native …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Puková, Marie. The Stolen Generation: as an example of British and Australian attitudes towards Australian aborigines in the first half of 20th century. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk - specializace v pedagogice