Bc. Aleš Bradáč

Master's thesis

Vliv diklofenaku na růst Lemna minor L.

Effect of diclofenac on growth of Lemna minor L.
Abstract:
Neustále rostoucí spotřeba léčiv koresponduje s jejich zvyšujícím se obsahem v životním prostředí, zejména ve vodních tocích. Z tohoto důvodu jsou léčivy ovlivněny i organismy, jimž původně lék nebyl určen (necílové organismy). Cílem diplomové práce bylo zhodnotit vliv zvyšující se koncentrace protizánětlivého léku diklofenaku (0,1 - 10 - 100 µg/l) na růstové (počet rostlin, čerstvá hmotnost, hmotnost …more
Abstract:
The continuously growing use of pharmaceuticals corresponds with their increasing occurrence in the environment, especially in watercourses. It is for this reason that non-target organisms (organisms for which a pharmaceutical was not originally intended) are affected by these substances as well. The purpose of this diploma thesis was to evaluate the influence of an increasing concentration of an anti …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2015
  • Supervisor: doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Experimental Biology / Special Biology