Bc. Aleš Bradáč

Diplomová práce

Vliv diklofenaku na růst Lemna minor L.

Effect of diclofenac on growth of Lemna minor L.
Anotace:
Neustále rostoucí spotřeba léčiv koresponduje s jejich zvyšujícím se obsahem v životním prostředí, zejména ve vodních tocích. Z tohoto důvodu jsou léčivy ovlivněny i organismy, jimž původně lék nebyl určen (necílové organismy). Cílem diplomové práce bylo zhodnotit vliv zvyšující se koncentrace protizánětlivého léku diklofenaku (0,1 - 10 - 100 µg/l) na růstové (počet rostlin, čerstvá hmotnost, hmotnost …více
Abstract:
The continuously growing use of pharmaceuticals corresponds with their increasing occurrence in the environment, especially in watercourses. It is for this reason that non-target organisms (organisms for which a pharmaceutical was not originally intended) are affected by these substances as well. The purpose of this diploma thesis was to evaluate the influence of an increasing concentration of an anti …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie