Mgr. Tomáš Kret

Diplomová práce

Lobbying ve veřejném sektoru

Lobbying in Public Sector
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou lobbingu a jeho regulací. Po definování klíčových pojmů se zaměřuje především na nejpalčivější problémy s lobbingem spojené, hlavně na jeho diskriminační charakter, lobbistická jednání na hraně zákona a na netransparentní, nekale působící prostředí, které neregulovaný lobbing pomáhá vytvořit. Dále je v práci analyzována zahraniční úprava se zameřením na vypořádání …více
Abstract:
This diploma thesis deals with lobbying and its regulation. After defining the key concepts, it focuses on the most significant problems connected to lobbying, mainly its discriminatory character, lobbyist conduct on the fringe of the law and the non transparent, seemingly unfair environment that unregulated lobbying helps to create. Furthermore, the thesis analyses foreign regulation with emphasis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Eva Tomášková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo