Bc. Dominika Dovčíková

Master's thesis

The Wish to Be Alone: Solitude, Distance, and Proximity in the Poetry of Philip Larkin

The Wish to Be Alone: Solitude, Distance, and Proximity in the Poetry of Philip Larkin
Anotácia:
Tato práce se zabývá způsobem, jak se přání Philipa Larkina zůstat sám proniká do jeho poezie tím, že ve čtenáři vytváří dojem odstupu, zatímco reprodukuje své zkušenosti. Toto je objasněno na základě analýzy vybraných Larkinových básní, konkrétně „Church Going“, „Vers de Société“, „Poetry of Departures“, „Home is so Sad“, „The Importance of Being Elsewhere“, „Talking in Bed“, „Love“ a „This Be The …viac
Abstract:
The present work analyses the way Philip Larkin’s wish to be alone pervades his poetry by creating a sense of distance while endeavouring to reproduce his experience in his reader. In order to illustrate this, the present work focuses on examining several of his poems, namely “Church Going”, “Vers de Société”, “Poetry of Departures”, “Home is so Sad”, “The Importance of Being Elsewhere”, “Talking in …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedúci: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.
  • Oponent: Ph.D. Stephen Paul Hardy

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta