Bc. Taťána Boháčová, DiS.

Bakalářská práce

Materiální deprivace a chudoba domácností v ČR

Deprivation and Poverty in the Czech Households
Anotace:
Tato práce má sloužit jako stručný přehled o chudobě domácností v České republice v roce 2001. Kromě statistických údajů o příjmové chudobě a materiální deprivaci, poskytuje také základní informace o nerovnosti, příčinách chudoby a o konceptech a měření chudoby. Na chudobu je obvykle nahlíženo jako na mnohonásobnou deprivaci. Cílem práce je zjistit, zda existuje vztah mezi příjmovou chudobou a materiální …více
Abstract:
This work is intended to serve as a compendium of poverty in the Czech households in 2001. Besides the statistical figures on income poverty and material deprivation, it also provides the basic information on inequality, poverty causations and on poverty concepts and measurement. Poverty is usually viewed as multiple deprivation. The aim of this work is to find out whether there exists a relation between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie (kombinované) / Sociologie