Bc. Veronika Osvaldová

Bakalářská práce

Kanibalismus a jeho výskyt na území dnešního Česka a Slovenska

Cannibalism and its presence in the current territory of Czech republic and Slovakia
Abstract:
The bachelor thesis aims to cannibalism, which is defined as a consumption of body parts of certain person by another person. It is considered to be a taboo topic, that causes aversion and disgust among society, but it also fascinates them. It has been shown by various pieces of evidence that cannibalism was present when the society first began to evolve and it still exists in current world. The thesis …více
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje tématu kanibalismu, který je definován jako konzumace částí lidského těla jiným člověkem. Jedná se o silně tabuizované téma, vyvolávající v lidech především odpor a znechucení, ale také fascinaci. Na základě mnohých indicií se podařilo zjistit, že lidskou společnost provází od jejího vzniku až po současnost. Práce představuje kanibalismus z různých hledisek, zejména z biologického …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Mořkovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie