Bc. Veronika Soukopová

Bachelor's thesis

Estetická funkce a hodnota v nábytkářském designu

Aesthetic function and value in furniture design
Abstract:
Diplomová práce Estetická funkce a hodnota v nábytkářském designu se zabývá především estetickou funkcí a hodnotou Jana Mukařovského. Autorovou úlohou se stává vysvětlení již zmíněných pojmů a jejich použití v nábytkářském prostředí. Taktéž zde uvádí poznámky o zmíněných autorech, porovnání nábytku z praktického a estetického aspektu a závěrem se pokouší shrnout své poznatky v úvaze.
Abstract:
The diploma thesis Aesthetic function and value in furniture design deals with aesthetic function and value of Jan Mukařovský. The author’s role becomes explication already mentioned concepts and their use in furniture environment. Comments about mentioned authors and a comparison of practical and aesthetic aspects of furniture. Finally, the author contemplates and summarises the findings.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2016
  • Supervisor: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Marie Hluštíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta