Bc. Marcela Humplíková

Diplomová práce

Vliv pracovních podmínek na výkon zaměstnanců v organizaci

Impact of working conditions on work performance of employees in organisation
Anotace:
Neziskové organizace se díky své specifické charakteristice odlišují od ziskových subjektů tím, že její zaměstnanci musí být řádně srozuměni s posláním, vizí a cíli organizace, které udávají celé činnosti směr a nastavují společné hodnoty, normy a očekávané jednání. V případě příspěvkových organizací navíc musí být dbáno na zachování transparentnosti a odpovědnosti především vůči zřizovateli, který …více
Abstract:
Non-profit organizations differ from profit organizations due to their specific characteristics where the employees must be properly informed of and understand the mission, vision and goals of the organization which indicate the direction of the business and set common values, norms and expected behaviors. In case of contributory organizations in addition it must be cared of maintaining transparency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií