Bc. Renata Náhlíková

Diplomová práce

Discourse Analysis of Job Advertising in Czech and English Ad Papers

Discourse Analysis of Job Advertising in Czech and English Ad Papers
Anotace:
Diplomová práce se zabývá 200 pracovními inzeráty zveřejněnými v českých inzertních novinách Annonce a v anglických Jobs Week. Práce se zaměřuje na analýzu jazyka pracovních inzerátů se zaměřením na gramatickou a strukturální úroveň v obou novinách a jejich následné srovnání. Cílem bylo zjistit, zda gramatická úroveň pracovních inzerátů je v obou novinách odlišná a zda existuje jejich jednotná vnitřní …více
Abstract:
The thesis deals with 200 job advertisements published in the Czech recruitment paper Annonce and the English ad paper Jobs Week. This thesis focuses on various levels of discourse analysis of the language of the job advertisements. A special regard was taken to the grammatical level and the structural level based on the comparison of the ads. The aim was to find out if the grammatical level of job …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Malášková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Práce na příbuzné téma