Ing. Alžběta Šlechtová

Bakalářská práce

Firemní kultura ve vybraných bankách

Company Culture in the Chosen Banks
Anotace:
Anotace Cíl bakalářské práce Pro analýzu v této bakalářské byly vybrány dvě významné instituce na českém bankovním trhu. Cílem bakalářské práce je porovnání etických kodexů dvou zvolených bank a standard české bankovní asociace. Dále se zaměřuje na průzkum rozdílů v názorech zákazníků na klientský přístup vybraných bank jako indikátora kvality firemní kultury. Použité metody Úvodní obecně pojatá část …více
Abstract:
Annotation Aim of the Bachelor thesis For analysis in this Bachelor thesis have been chosen two significant institutions in Czech market of banks. Aim of this thesis is comparison of ethical codex of two chosen banks and standard of Czech Banking Association. Also it focused to research of the differences in opinion of customers on client access of selected banks as an indicator of the quality of corporate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Eduard Mazák, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Palán, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS