Iuliia Kuzmina

Bachelor's thesis

Profese manažera v hotelnictví

The Profession of Manager in the Hotel Industry
Abstract:
Tématem bakalářské práce je profese manažera v hotelnictví. Teoretická část práce vychází ze studia odborné literatury na toto téma. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, které se zabývají charakteristikou manažera, kompetence manažera, role manažera a jeho funkce v hotelu. Závěr teoretické části zaměřen na hotelový management, do kterého spadá organizační struktura managementu (liniová, funkcionální …more
Abstract:
The theme of the bachelor thesis is based on the profession of a manager in the hotel industry. The theoretical part is based on professional literature which centers on the hotel management and the profession of a manager. The thesis is divided into four main chapters, such as manager's characteristics, the manager's competence, the role of the manager and his functions in the hotel. Conclusion of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Reader: Dr. Petr Krajáč, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / field:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in Czech)