Bc. Veronika Melichárková

Diplomová práce

Interní audit a Benchmarking

Internal auditing and Benchmarking
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na interní audit a benchmarking. Funkce i úloha obou činností je popsána jak teoreticky, tak i na praktickém příkladu. Práce se v teoretické části zabývá detailním prozkoumáním činnosti interního auditu, jaké úkoly řeší a celkovým profilem interního auditora. Cílem praktické části je zachytit průběh auditu v Sociálních službách města Kroměříže a uplatnit tak získané teoretické …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on internal auditing and benchmarking. Both function and purpose of these two procedures are described from theoretical, as well as practical standpoint. The theoretical part of the thesis provides a detailed analysis of the procedures of an internal audit, the tasks it deals with and a general profile of an internal auditor. The aim of the practical part of the thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní