Ing. Veronika Bartoňová, BBA

Bakalářská práce

Životní pojištění

Life insurance
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou produktu životního pojištění, které patří na českém pojistném trhu k již běžným produktům. Poskytuje lidem pojistnou ochranu a zároveň může zajistit i zhodnocení vložených prostředků. Teoretická část se zabývá životním pojištěním v ekonomice a jeho dopadem na důchodový systém. Navazuje kapitola věnovaná modelování úmrtnosti a v dalších kapitolách se věnuji pojistnému …více
Abstract:
The thesis deals with an analyse of the product life insurance, that has already belonged on the czech insurance market to the common products. Insured protection is offered to people and also it can ensure an evaluation of contribution of finances. Theoretical part of the thesis deals with life insurance in an economy and its fall on the retired system. On those follow chapter dealing with simulation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.
  • Oponent: Dr. Milan Hradec

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance